ברצוני להמליץ על "קבוצת עידן" כקבלן מפתח. בניתי בנשר במגרש על צלע ההר. התלבטתי בבחירת קבלן, מפקח, מנהל עבודה. השיקול הכספי מהווה בסיס כבד בהחלטה ועל פניו היה נדמה לי ש"קבלן מפתח" יקר יותר, אך נוכחתי לדעת שאין הדבר נכון, במיוחד כאשר הפיתוח קשה ואתגרי בגלל התנאים הטופוגרפיים.
בגלל נסיונכם הרב, כל הביצוע נראה פשוט ונדהמתי ממהירות העבודה, התכנון והביצוע, הייתם קשובים לשאלותי וההסברים שנתתם לי לאורך התהליך הרגיעו אותי מאד. היתה לי תחושה שיש "אבא" לבניה והייתי שבע רצון שהחלטתי לעשות את הקשר אתכם.
כה לחי לקבוצת עידן. עלו והצליחו!!