אנו מאשרים כי כל העבודות הסתימו .הבניה של המרפסות נותנת מראה חדש ומרשים לבנין. ועל כך אנחנו שמחים וגאים., כמו כן להדגיש את מחויבות החברה לטיפול שוטף בבעיות במשך שנה מסיום העבודות, דבר שמתבצע בצורה שוטפת ולשביעות כל הדיירים.
הבחירה בעידן 67 כקבלן הביצוע הוכיחה את עצמה ואנחנו מאחלים להם המשך הצלחה ועבודה פוריה וטובה כפי שעשו אצלנו.