הריני לאשר כי חברת עידן 67 ביצעה תחת פיקוחנו פרויקט הנדסי מורכב מאוד של בניית 30 וילות על צלע הר בנשר. הקבלן עבד בסטנדרטים הגבוהים ביותר של בנייה תוך שימת דגש מיוחד על נושא הבטיחות, עידן 67 הפגינה מקצוענות הנדרשת לעמידה בפרויקט הנדסי בעל מורכבות שכזאת
וכל זאת תוך עמידה בלוח הזמנים.