תפריט
תפריט

בלוג

הוספת מעלית
שיפוץ בניין

שיקום מבנים

בניניים רבים בישראל לא עברו שיפוץ ושיקום עשרות שנים, שלא כמו באירופה בה קיימים חוקים עליהם מחליט הרגולטור בכל הקשור לשיקום ושיפוץ מבנים ולמעשה מכריח

Read More »
1-700-70-90-30