שיפוץ בניין לשימור

תוכן עניינים
כאן לשירותכם

או חייגו 1700-70-90-30

שיפוץ בניין לשימור – המשמעויות שכדאי להכיר בערים הגדולות והמרכזיות בישראלים יש לא מעט שכונות שבהן מבנים המיועדים לשימור. הייחודיות וההיסטוריה העשירה של המבנים הללו הם שהעניקו להם את המעמד המיוחד, אבל מה הוא שיפוץ בניין לשימור ואיך עושים את זה?

שיפוץ בניין לשימור

ברחבי ישראל קיימים מאות מבנים שהוגדרו כמבנים לשימור על ידי ועדות מיוחדות ברשויות המקומיות השונות. מרגע שהוגדרו המבנים ככאלה, חלות עליהם שורה של מגבלות בכל הקשור לשינויים שניתן לעשות למבנה וזאת על מנת לשמר את הערכים התרבותיים והאדריכליים ההיסטוריים שבגינם הוגדר המבנה כמבנה לשימור. מאידך, מבנים לשימור נהנים משורה של תמריצים המיועדים לעודד את בעליהם לבצע פעולות שימור, ובכלל זה גמישות רבה במתן היתרי בנייה והכשרת חריגות בנייה קיימות. בשורות הבאות נפרט בפניכם את המדריך המלא בנושא שיפוץ בניין לשימור, מה זה אומר, איך זה קורה ואיך מנהלת קבוצת עידן פרויקטים לשיפוץ בניינים לשימור.

שיפוץ בניין לשימור

מהן פעולות השיפוץ הניתנות לביצוע במסגרת שיפוץ בניין לשימור?

במסגרת פרויקט שיפוץ בניין לשימור, ניתן לבצע שורה ארוכה של פעולות שכל אחת מהן מיועדת לשימור הערכים האדריכליים, ההיסטוריים והתרבותיים של המבנה, הן מבחוץ והן מבפנים. מתוך כלל הפעולות, על האדריכל האחראי לבחור את הפעולות הרלוונטיות לכל מבנה כפעולות המתאימות ביותר לצורך מטרת השימור. בנוסף, אמורות פעולות השימור להתחשב גם באיכות חייהם של הגורמים העושים שימוש במבנים מה שמחייב הליכה על הקו הדק שבין שימור ערכי המבנה ובין שיפוץ המבנה למטרות נוחות, יעילות ואסתטיקה. פעולות השימור האפשריות לביצוע כוללות את הבאות:

  • הגנה – פעולת השימור הבסיסית ביותר שנועדה להגן על המבנה מפני פגעי הזמן, מזג האוויר והאדם. במסגרת זו ניתן לבצע גידור של המבנה, כיסוי זמני שלו ואפילו הצבת שמירה על המבנה.
  • חיזוק וייצוב – סט של פעולות שמטרתן להגביר את רמת היציבות והעמידות של המבנה. במסגרת זו מבוצעות פעולות כדוגמת חיזוק יסודות, עבודות בטון וברזל, סתימת סדקים, איטום וכדומה.
  • שימור מונע – סט של פעולות שמטרתן לשמר את המבנה כפי שהוא ללא תוספות בנייה וחומרים, וזאת במטרה למנוע שחיקה נוספת של המבנה
  • שחזור – סט של פעולות שמטרתן לשחזר את מראה ותצורת המבנה לנקודת זמן היסטורית נבחרת. במסגרת זו מבוצעות פעולות שחזור ברמת הפרט הקטן, הריסה של תוספות בנייה שנעשו במבנה, בנייה של חלקי מבנה משוחזרים והתקנה של רכיבים שהוסרו מהמבנה בעבר.
  • שיקום – פעולות שימור המיועדות למבנים לשימור בהם נעשה שימוש בעת הנוכחית. פעולות אלה מיועדות לשימור הערכים האדריכליים, התרבותיים וההיסטוריים של המבנה תוך מתן מענה לצרכי הנוחות, האסתטיקה והיעילות של דיירי המבנה והמשתמשים בו.
  • בנייה מחדש – בנייה מחדש של המבנה כולו או של חלקים ממנו על פי תיעוד היסטורי, החל מבניית חלקי מבנה מחדש ועד יישום צבע ופרטים אדריכליים קטנים.

מעבר לפעולות אלה שמהוות את מרכז עולם שימור המבנים, קיימות פעולות שימור נוספות כדוגמת העברה, העתקה, פירוק והרכבה מחדש, תחזוקה שוטפת, שימור סביבה, שימור חזית ותוספות בנייה על מבנה משומר.

האתגר המרכזי בפרויקט שיפוץ בניין לשימור

בניין לשימור הוא למעשה בניין שהוגדר לשימור לאור הערך האדריכלי תרבותי היסטורי שלו. זה יכול להיות בית כנסת עתיק, מבנה מגורים ישן מאוד בעל ארכיטקטורה ייחודית ומובחנת ואפילו בניין גדול שמשמש היום כבניין משרדי אך מאחוריו עומדת היסטוריה שלמה. במבנים אלה קיים מתח מובנה בין הצורך לשמר את המבנה ואפילו לשחזר אותו לנקודה מסוימת בהיסטוריה ובין הצורך לספק לדיירי המבנה את הנוחות, היעילות והאסתטיקה לה הם ראויים לצפות בעידן המודרני. במתח הזה שבין שני צרכים אלה, קיימת חובה של האדריכל האחראי על הפרויקט לעשות את כל מה שצריך על מנת לשמר את המאפיינים התרבותיים אדריכליים של המבנה, הן מבחוץ והן מבפנים. בכפוף לחובה זו צריך האדריכל למצוא פתרונות שיאפשרו גם את הגברת רמת היעילות והנוחות של המבנה עבור דייריו, אך זאת מבלי לפגוע בערכים האדריכליים המהווים חלק מרכזי בשימור.

תהליך השימור מתחיל בתכנון אדריכלי אתי

שיפוץ בניין לשימורבפרויקט שיפוץ של מבנה רגיל יכול אדריכל לבוא עם כל סל הכלים שלו ולהיות יצירתי ככל שירצה על מנת לשנות את המבנה ולשפץ אותו בהתאם לצרכי והעדפות הלקוח. בפרויקט שיפוץ בניין לשימור חייב האדריכל לפעול בכפוף לחוקי האתיקה האדריכלית ותוך מגבלות, לעיתים חריפות, על החופש היצירתי שהוא יכול להביא אל הפרויקט. אם בפרויקט רגיל אמור האדריכל להיעזר ביצירתיות שלו בכדי לתכנן את עתידו החדש של המבנה, הרי שבפרויקט שיפוץ בניין לשימור חייב האדריכל להביא את היצירתיות שלו לידי ביטוי במציאת פתרונות חכמים ויצירתיים שיבטיחו את מטרות השימור תוך השגת מטרות הדיירים או במילים אחרות, להשיג את מטרות הדיירים מבלי לפגוע כלל במטרות השימור.

עבור פרויקט כזה יש לשכור אדריכל מקצועי המתמחה ספציפית בתחום של שימור מבנים. על האדריכל להכיר את עולם השימור, את הקריטריונים שעל פיהם מוגדרים מבנים כמבנים לשימור ואת המאפיינים האדריכליים והתרבותיים שהופכים את המבנה למבנה לשימור ואשר אותם יש לשמר במסגרת הפרויקט. אדריכל שאינו בעל ניסיון בעולם השימור, יהיה אדריכל מוביל ומקצועי ככל שיהיה, אינו מתאים לפרויקט שיפוץ בניין לשימור.

התחלת פרויקט שימור ושיפוץ

בשלב ראשוני זה של הפרויקט, על האדריכל לבנות תכנית שימור ושיפוץ שכוללת את כל הפעולות, החומרים והשינויים המבניים שצפויים להתבצע במבנה, הן לצורך שימור המבנה והן לצורך שיפור איכות החיים של דיירי המבנה או התאמתו לשימוש (למשל הפיכתו למוזיאון או למרכז מבקרים). תכנית זו צריכה להיות מוגשת לוועדה מיוחדת ברשות המקומית, וזו צריכה לבחון את התכנית על מנת לוודא שהיא עולה בקנה אחד עם מטרות השימור. במסגרת בדיקת התכנית, עשויה הוועדה להיות גמישה הרבה יותר מהרגיל בכל הקשור לחריגות בנייה, כל עוד אלה נועדו לתמוך בהשגת מטרות השימור.

פעולות התכנון צריכות לקחת בחשבון תוספת תשתיות נדרשות למבנה תוך שימור תשתיות ישנות. כך למשל, התכנית אמורה לכלול את האופן בו תשוחזר צנרת השופכין, שבעבר היה נהוג להעביר אותה לאורך קירות החוץ של המבנה, וכך צריך להיות גם בתהליך השימור. במקביל, אמורה התכנית לתת מענה לתשתיות מודרניות שיש להוסיף כמו למשל תעלות מיזוג אוויר, תעלות הסקה וכן הלאה. לצורך כך יכול האדריכל להגדיר פיר תשתיות מרכזי במבנה שבו תרוכזנה כל התשתיות הגדולות, או להחליט על הנמכת גבס מינימלית שתעבור בפנים המבנה באופן שלא יפגע בערכים המרכזיים לשימור.

תשתיות בבניין לשימור

נושא התשתיות הוא כמובן רק דוגמא אחת לשלל האתגרים איתם אמור האדריכל להתמודד, וגם בתחום זה ישנם עוד פתרונות רבים שניתן ליישם על מנת לעמוד במטרות השימור תוך עמידה גם במטרות השיפוץ. על האדריכל להכיר גם את הכללים הייחודיים שחלים על מבנים לשימור סביב הנושא של מיגון וממ"דים (תוספות שבהם רבים מהמבנים לשימור כלל לא יוכלו לעמוד ולכן ניתנות הקלות), חניה, הוספת מעלית (בדרך כלל הידראולית ומחוץ למבנה) וכן הלאה. בדיוק מהסיבה הזאת, חשוב למצוא אדריכל מומחה במבנים לשימור בכדי שידע למצוא את הפתרונות המתאימים ביותר עבור המבנה הספציפי.

פרויקט שיפוץ בניין לשימור – שלב הביצוע

את שלב הביצוע יכול לבצע כל קבלן שיפוץ בעל ניסיון בעבודה עם בניינים לשימור. הקבלן חייב להיות קבלן רשום בסיווג של שיפוץ בניינים לשימור והוא חייב לאחוז ביכולות הנדרשות, בין באופן עצמאי ובין באמצעות קבלני משנה ואומנים שיספקו את הערכים הנדרשים סביב פעולות של שחזור, בנייה מחדש וכדומה. כך למשל, במבנה לשימור סביר להניח שתידרשנה עבודות של חיזוק יסודות, עבודות בטון וברזל, סתימת סדקים וכדומה. עבודות אלה יכולות להתבסס על תהליכי שיקום שאותם מיישמים בכל פרויקט שיקום, אבל הם חייבים לקחת בחשבון את מטרות השימור ולהתבצע בצורה כזאת שאינה פוגעת בערכים לשימור. לשם כך, כאמור, נדרש ניסיון והיכרות עם עולם שימור המבנים.

בשלב הביצוע יש לשלב כמובן גם מהנדס בניין וגם מפקח בנייה שמכירים את תחום שימור המבנים ויכולים לוודא במקביל כי העבודות עולות בקנה אחד עם הכללים ההנדסיים והסטנדרטים הנדרשים מחד, אך גם עם כללי השימור ההכרחיים מאידך.

קבוצת עידן – כל היכולות הנדרשות לפרויקט שיפוץ בניין לשימור תחת קורת גג אחת

אחד העקרונות החשובים ביותר בכל פרויקט שיפוץ בניין לשימור הוא סדר וארגון. הפרויקט חייב להתבצע בצורה מסודרת ועל פי העקרונות הרלוונטיים לעולם השימור מחד ולעולם השיפוץ מאידך. ככל שבפרויקט יהיו מעורבים יותר גורמים ויותר אנשי מקצוע שפועלים כל אחד בצורה עצמאית וללא תיאום עם הגורמים האחרים, כך עולה ההסתברות לביצוע טעויות רבות שיכולות לעלות לכם מאוד ביוקר ולהשגת תוצאות שאינן עומדות בציפיות שלכם בנושא השיפוץ או של הרשות המקומית בנושא השימור. על כן, פרויקט כזה נכון יותר לבצע בסיוע חברת ניהול שמובילה את הפרויקט ומנהלת אותו תחת קורת גג אחת וזה בדיוק מה שעושה קבוצת עידן.

שירותי שיקום ושימור מבנים

קבוצת עידן מספקת מגוון רחב של שירותי בנייה לכל סוגי הפרויקטים בענף הבניין. בכלל זה מנהלת הקבוצה פעילות שלמה של שיפוץ מבנים לשימור עם אחריות מלאה על ניהול הפרויקט כולו, החל מניהול הקשר מול הרשויות וביצוע התכנון האדריכלי, דרך גיוס אנשי המקצוע הנדרשים לביצוע הפרויקט וכלה בביצוע, פיקוח בנייה, פיקוח הנדסי וגמר.

לקבוצת עידן ניסיון רב מאוד בניהול פרויקטים של שיפוץ בניין לשימור, והחברה מיישמת מתודולוגיות ניהול מתקדמות במסגרתן עובדת החברה צמוד לבעלי הנכס ודייריו על מנת להביא לידי ביטוי את כל העדפותיהם ומטרותיהם בפרויקט תוך שמירה על עקרונות השימור והכללים החלים על מבנים לשימור על פי חוק. לרשות החברה ניסיון רב מאוד במציאת פתרונות המשלבים ערכים של יעילות, נוחות ואסתטיקה לצד ערכים של שימור אדריכלי תרבותי היסטורי.

ביצוע מקצועי ואמין

במסגרת פרויקט שיפוץ מבנה לשימור, חברת עידן מבצעת את כל סוגי עבודות השימור ובכלל זה, הגנה, שימור מונע, חיזוק וייצוב, שחזור, שיקום, בנייה מחדשה, העברה, העתקה, פירוק והרכבה וכן הלאה. לרשותנו כלי עבודה הנדסיים כבדים, צוותים מקצועיים של אנשי מקצוע בניהול מקצועי וכמובן מתודולוגיות עבודה מתקדמות אותן פיתחה הקבוצה לאורך שנים של פעילות בענף הבניין בכלל ובעולם שימור המבנים בפרט.

קבוצת עידן מבצעת פרויקטי שיפוץ בניינים לשימור על פי גישות שונות, החל מהגישה השמרנית ועד הגישה הרדיקלית, בהתאם לזהות המבנה הספציפי, סוג השימוש במבנה, העדפות בעלי המבנה ודייריו והיקף האלמנטים המחייבים שימור במבנה. במסגרת השיטה השמרנית, אנו מבצעים שימור של המבנה תוך שימוש בחומרים כמה שיותר אותנטיים לתקופה אותה אנו רוצים לשמר על פני המבנה. לעומת זאת, בגישה הרדיקלית נעשה שימוש בחומרים ואלמנטים מודרניים שיכולים לסייע בביצוע פעולות שונות שאינן ניתנות לביצוע בגישה השמרנית, תוך שמירה על הערכים האדריכליים וההיסטוריים כלפי חוץ. כמובן שנושאים אלה צריכים לעבור תכנון מלא ולקבל את האישורים הנדרשים מהרשות המקומית ודיירי המבנה, וזה בדיוק מה שקבוצת עידן מבצעת במסגרת התהליך הכולל.

שיפוץ בניין לשימור – האפשרויות שלכם

הרעיון המרכזי שעומד מאחורי שיפוץ בניין לשימור הוא שאתם לא יכולים להפליג בדמיון יותר מדי. במילים אחרות, השיפוץ שלכם מוגבל למדי בהיקפו, מה שמעניק לכם יתרון אחד מרכזי – עלויות השיפוץ יהיו נמוכות יותר. זה לא אומר

שאתם עומדים ליהנות מפרויקט במחירי רצפה, כמובן. למעשה, עבודת השימור כשלעצמה מורכבת ודורשת מיומנות, תכנון ודיוק. קבלן המתמחה בביצוע עבודות שיפוץ בבניינים המיועדים לשימור הוא קבלן שמכיר את המגבלות

ואת התקנות, ויכול להציע את המתווה האידאלי לשיפוץ המבנה שלכם. שיפוץ בניין לשימור – איך עושים את זה? יש דרכים שונות לבצע שיפוץ בניין לשימור, אבל הכלל החשוב ביותר הוא להתמקד בפרטים הקטנים ביותר. קבלן שיפוצים

מנוסה יידע לעשות את זה היטב, והוא יזהה אילו חומרים נכונים יותר למבנה ולצרכיו, ואילו ממש לא. הוא יסייע בבחירת אנשי המקצוע המתאימים למשימה הרגישה, ובבחירת הציוד המתקדם והטוב ביותר. כדי שהמשימה הזו תתבצע

באופן מושלם, תבטיח תוצאה מעולה ותחסוך נזקים מיותרות והפתעות יקרות, בהחלט רצוי להתמקד בבחירת הקבלן שלכם שיקום מבנים .

בחירת הקבלן לשיפוץ בניין לשימור

כדי לבצע שיפוץ בניין לשימור ולעשות את זה נכון, מומלץ לפנות לשירותיו של קבלן עם ניסיון ספציפי בפרויקטים מהסוג הזה. קבוצת עידן, שליוותה לאורך השנים פרויקטים רבים בתחום השימור, היא אחת החברות המובילות והאיכותיות שתוכלו למצוא.

עם צוות מקצועי ותשומת לב לכל הפרטים הקטנים, לתקנות ולמגוון רחב של פתרונות יצירתיים, תוכלו לבצע שימור ברמה גבוהה באמת, וליהנות מתוצאה נפלאה – בדיוק לפי הציפיות שלכם. שיפוץ בניין לשימור – תכנית העבודה

אחרי שבחרתם קבלן לביצוע שיפוץ בניין לשימור, ודאו שאתם יודעים גם מה היא תכנית העבודה ומה היא דורשת. כתב הכמויות, עלויות החומרים, לוחות הזמנים והדמיה שמבהירה איך ייראה המבנה בסוף העבודות – לכל אלה חשיבות עליונה,

וזו הדרך הטובה ביותר להבטיח שימור מוצלח ואיכותי באמת. חברה שמתמקדת בצרכים שלכם ומסוגלת להציע במקביל גם שירות ברמה גבוהה באמת, זו בדיוק החברה שאתם צריכים לצדכם בדרך. קבוצת עידן עומדת לרשותכם בכל שלב,

בכל דילמה ובכל שאלה שתעלה מתחילת הפרויקט ועד סופו.

קבוצת עידן
קבוצת עידן

המאמר נרשם ע"י החברה המובילה בישראל קבוצת עידן לשיפוץ בניינים הוספת מרפסות ובניית ממדים לבניינים משותפים, הניסיון עושה את ההבדל. קבוצת עידן הינה חברה קבלנית המנוסה בביצוע פרויקטים הנדסיים מורכבים.

שתפו את המאמר:

מאמרים נוספים:

1700-70-90-30

שיפוץ ושיקום בניינים, בניית ממד והוספת מרפסות לבניינים רק עם קבוצת עידן עובדים בצורה מקצועית ומהירה!

פנו אלינו עוד היום לקבלת מידע נוסף/ הצעת מחיר
ונציגנו יחזור אליכם בהקדם!!

או חייגו 1700-70-90-30