עלות הוספת מרפסת בבית משותף

עלות הוספת מרפסת בבית משותף

עלות הוספת מרפסת בבית משותף משתנה בהתאם למפרט המרפסת. אחד המרכבים המרכזיים במחיר המרפסת הנו סוג פרופיל האלומיניום  וגודל המפתח הקיים וכנ"ל גודל המפתח הסופי לאחר הוספת המרפסות.

ליצירת קשר מהירה נא מלאו פרטים או התקשרו

טלפון לחיוג: 1-700-70-90-30

FronTask Web to lead sample form
פרטי:
טלפון נייד:

עלות הוספת מרפסת בבית משותף 

ישנם הרבה פרופילים של אלומיניום שההבדל בניהם בעובי הפרופיל וצורתו. פרופילים עבים יותר שוקלים יותר ולכן יקרים יותר . לכל בניין יש להתאים פרופיל מתאים שיעמוד בתקן הישראלי למשטר הרוחות באזור הוספת המרפסות , גובה הבניין, סביבת הבניין מבחינת בניינים בגבהים זהים וקרבה לים.

כמו כן האדריכל יכול להחליט על סוג הפרופיל .ישנם אדריכלים שמעדיפים פרופילים עבים יותר וישנם אדריכלים שמעדיפים עבים פחות.

כמו כן לגודל המפתח ישנה חשיבות למחיר מכיוון וככל שהמפתח גדול יותר הווטרינריה תהיה גדולה יותר ועובי הפרופיל הנדרש יהיה עבה יותר.

לקוחות רבים מתעניינים בעלות הוספת מרפסות בבית משותף

מחיר וויטרינה מתחיל ב-8,000 שח לווטרינריה קטנה של כ – 2 מ "ר ומגיעה עד ל30,000 שח לווטרינריה בגודל של 6 מר , כמובן שהשמיים הם הגבול וישנן וויטרינות בעלויות של מאות אלפי שקלים עם מפרטים מיוחדים.

עלות הוספת מרפסת בבית משותף

כמו כן לגודל המרפסת ישנה השפעה על המחיר. לעתים ניתן להשתמש בזכויות בניה קיימת ובהקלות שונות ובכך להגדיל את המרפסת שמוסיפים לגודל בלתי מוגבל . לקבוצת עידן כבר היו פרויקטים שהוסיפו מרפסות בגודל של 22 מר והפכו את כל הדירות בבניין לדירות מיני פנטהאוז והעלו את ערך הנכס משמעותית.

סוג הריצוף מפרט הכולל דק סינתטי וריצוף מיוחד מעלה את מחיר המרפסת. כנ"ל גם לסוג התריס.

עלות הוספת מרפסות בבית משותף, רב קומות ובית פרטי

שנת בדק – חשוב שהחברה הבונה תספק אחריות בדק

  • שנת בדק – הקבלן יהא אחראי כלפי כל אחד מיחידי המזמין לתקופה של שנת בדק לכל פגם ו/או כל נזק ו/או כל ליקוי שיתגלה בעבודות נשוא הסכם זה ,לרבות עבודות היסודות, השלד, האיטום וכל שאר.
  • העבודות אשר יבוצעו במסגרת הסכם זה בשנה שלאחר מסירת עבודות הבניה למזמין ושהתהווה כתוצאה מעבודה לקויה ו/או רשלנות של הקבלן ו/או עובדיו ו/או כתוצאה משימוש בחומרים פגומים ו/או מכל סיבה אחרת הקשורה בעבודות הקבלן. הקבלן מתחייב לתקן ליקויים עליהם ידווח המזמין תוך זמן סביר ממועד קבלת הדיווח ולא יאוחר מעשרים ואחד ימי עסקים, באם הדייר הסכים למועד תיקון הנקבע ע"י הקבלן.
  • מובהר בזאת כי אחריות הקבלן כאמור בהסכם זה , תחול ביחס לכל עבודות הבניה הנדרשות והכרוך או נובע מהן בהתאם להוראות הסכם זה, תכניות הביצוע והמפרט המצורף אליו.

חוק הרחבת מרפסות

  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי הקבלן לא ישא באחריות בגין אביזר ו/או מוצר ו/או חומר בניה מכל סוג שהורכב ו/או סופק ו/או הוכנס לדירה ו/או הבניין ע"י מי מיחידי המזמין בעצמו וללא ידיעתו ואישורו בכתב של הקבלן ולא תהיה כל טענה כלפי הקבלן בגין חומרים , כאמור. עלות הוספת מרפסת בבית משותף.

עלות הוספת מרפסת בבית משותף

מרפסות שמש

More to explorer

שיפוץ מעטפת

פעמים רבות אנחנו מרגישים צורך עז לשפץ את הבניין, אבל לאו דווקא בכיוון של לובי הבניין או חדר המדרגות, ולא דווקא בכיוון

צביעת בניינים

צביעת בניינים היא פעולה שניתן להזמין כפעולה העומדת בפני עצמה או כהמשך לפרויקט שיקום מבנים. התהליך של צביעת בניין יכול להיות תהליך

מדריך שיפוץ בניינים ישנים

שיפוץ בניינים ישנים יכול להפוך מהר מאוד לפרויקט שיקום מבנים אם במהלך השיפוץ מתגלים ליקויים שיכולים להעמיד את יציבות המבנה ואת חוזקו

1-700-70-90-30