תפריט

שיקום בטון

שיקום בטונים בישראל

ליצירת קשר מהירה נא מלאו פרטים או התקשרו

טלפון לחיוג: 1-700-70-90-30

FronTask Web to lead sample form
פרטי:
טלפון נייד:

מפרט מיוחד לשיקום בטונים

 

 

מידע כללי על שיקום בטונים

המפרט מתייחס לשיפוץ ולתיקונים של אלמנטים מבטון מזוין שנפגעו כתוצאה מקורוזיה של מוטות זיון. המפרט מתייחס לשיטות תיקון  וחומרים שונים כמתואר במפרט.

המפרט מתייחס לכל אותם מקומות שבהם נראים סדקים ובטון בתהליך הפרדות מפלדה וכן למקומות שהתגלו בעת בדיקת הבטונים כנדרש ע"י סיתות ונקישה, כמתואר במפרט בסעיף להלן.

מפרט כללי מיוחד לשיקום בטונים

המפרט הנו כללי ומתוארות בו שיטות תיקון וגימור שונות. השיטה המתאימה תקבע בכל מקרה ע"י המתכנן ו/או ע"י הוראת המפקח באתר בו מבוצע תהליך שיקום בטונים שיקום מבנים עם קבוצת עידן.

המפרט אינו מתייחס לחומר מיוחד על מנת לתת אפשרות לקבלנים להציע חומרים ומחירים בהתאם. הרשימה שתינתן הנה מומלצת ואינה מוגבלת. כל חומר שיציע הקבלן יהיה בליווי נתנוני היצרן המתייחסות לתכונות החומר, אחריות, שיטות הכנה ויישום. חומר זה חייב להיות מאושר על ידי המתכנן.

עבודות חציבה וניקוי ברז

מפרט מיוחד לשיקום בטונים כללי

עבודות השיקום מבוצעות במתקן מתפקד, לפיכך יש לתאם את עיתוי וביצוע העבודות עם המפקח לגבי כל קטע במבנה. המזמין רשאי לקבוע עדיפות באזורי הביצוע משיקוליו הוא והקבלן יעמוד בדרישות אלה. בכל קטע סדר השלבים יהיה עפ"י סדר חומרת הפגמים כאשר שלב ראשון יכלול תיקון הפגמים החמורים ביותר.

 • ניקוי השטח שיקום בטונים

שטיפה מקדימה בלחץ מים גבוה על פני כל השטח, במטרה לחשוף אזורים פגועים.

לפני השטיפה או אחריה תקבע שיטת תמוך של אלמנטים נושאים במבנה עפ"י הצורך ו/או לפי קביעת המפקח. אמצעי התמוך יוכללו במחיר התיקון.

 • עבודות חציבה וניקוי ברזל שיקום בטונים

[YouTube src="https://www.youtube.com/watch?v=XZEqEHRwFRg&feature=youtu.be" ap="1" rel="0" loop="0" mute="0"]

 1. יש לעבור על כל הבטונים בנקישות פטיש קלות, לגלות ולסמן אזורים פגומים מעבר למקומות שהתגלו במיפוי ויזואלי, כולל הורדת קטעי נפיחות בציפוי.
 2. הורדה ופרוק חלקי בטון רופפים ו/או נושרים.
 3. חיצוב בטון באזור הפגוע סביב הברזל לעומק של לפחות 25 מ"מ סביב מוט הברזל ולאורך המוט עד גילוי ברזל "בריא" ובנוסף 10 מ"מ מכל צד של הברזל "הבריא". החציבה בפטיש ידני ואזמל, בשטחים רחבים בעזרת פטיש חשמלי (קונגו). החציבה תעשה כך שלא תזעזע את המבנה ותגרום נזקים  למבנה או כל אלמנט המחובר למבנה, כגון: ציוד, צנרת וכו'.
 4. הקבלן חייב להראות למפקח את המקומות המיועדים לקילוף ולקבל אישורו של המפקח.
 5. לאחר גילוי הברזל יש לבצע ניקוי הברזל ע"י התזת חול בעזרת דוד לחץ נייד. לחץ הדוד 12 אטמוספרות ובבקרה פניאומטית. במידה ואי אפשר ו/או הפיקוח לא יאפשר ניקוי בחול, יש לנקות בהתאם לסעיף 6 לעיל.
 6. ניקוי הצד האחורי של הברזל להורדת שכבות חלודה רופפות וקשקשים אפשרי באמצעים מכניים: מברשת פלדה, דיסקים, ליטוש בנייר לטש.

שטיפת השטח בלחץ מים לניקוי  שיקום בטונים

חלק ב של המדריך לחץ כאן

שיקום בטונים
שיפוץ בניין

מרפסות שמש

הוספת מרפסת

שיקום בטון

 • בדיקת ברזל ותיקונו בפרויקט שיקום בטון

לאחר עבודות חיצוב יש לבדוק אם קיימת פגיעה בברזל הקונסטרוקטיבי כתוצאה מקורוזיה. פגיעה פרושה הקטנת קוטר הברזל המקורי ב – 20%. במקרה כזה יש להחליף את הברזל  בהתאם לפרטים מצורפים.

החלפת הזיון של ידי חיתוך מוט הזיון הפגום, ניקיון, הוספת 2 מוטות זיון בצד הזיון הפגום, כך ששטחם יהיה לפחות 1.2 שטח המוט המקורי וריתוך בהתאם לת"י 466 חלק 1. במקרה ומתגלה יותר ממוט אחד פגום באלמנט ויש חשש לחוזק הרכיב, יש לבקש הנחיות של המתכנן לתיקוני הברזל.

 • צביעת ברזל שיקום בטון

מיד לאחר גמר ניקוי ו/או תיקון הברזל הפגום, יש להגן ולצפות את הברזל הגלוי ע"י צביעה בחומר אנטי קורוזיבי. הצביעה לפחות בשתי שכבות ובהתאם להוראות יצרן החומר.

 • עבודת הטלאה במלט שיקום בטון

לאחר התייבשות מלאה של צבע הציפוי על גבי הברזל, יש לבצע תיקוני הטלאה לסתימת החריצים. חומר ההטלאה הינו מלט פולימרי בלתי מתכווץ, המיושם בתהליך ובשכבות בהתאם להוראות יצרן.

 1. לפני יישום ההטלאה יש לשטוף היטב את מקום החיצוב ולהשאירו לח, רטוב או יבש בהתאם להוראות יצרן חומר ההטלאה.
 2. על השטח הנקי יש ליישם את הברשת פריימר לפני ביצוע ההטלאה. הפריימר יתאים לחומר ההטלאה.
 3. מלט ההטלאה, הפריימר, יעמוד בדרישות הטיב הבאות :
 • – חוזק לחיצה ממוצע לחות 40 מגפ"ס.
 • – חוזק כפיפה ממוצע לפחות 18 מג"פ.
 • – חוזק הידבקות ממוצע לפחות 19 מגפ"ס.
 1. את ההטלאה יש לבצע ולהביא את פני הבטון למצב מקורי, כלומר: פינות לעמודים, בליטות בטון, קיטומים, אפי מים וכו', כל זאת יש לבצע במקרה הצורך עם תבניות עזר אשר מחירן כלול במחיר מ"א השיקום.
 2. את פני משטח ההטלאה יש להחליק ע"י קרש עץ או ספוג סינטטי על מנת להביא את פני השטח מוכן לעבודות גמר.
 3. כיסוי הברזל על ידי הבטון יהיה לפחות בעובי 2 ס"מ.
 • עבודות ציפוי בטונים- שיקום בטון

לאחר גמר הטלאת אזורי בטון פגומים, יש לצפות את הבטונים החשופים בחומר מגן. משטחי בטון צריכים להיות נקיים לחלוטין מלכלוך, כתמי שמן וכו' ומוכנים לקבלת חומר המגן בהתאם להוראות יצרן (שטיפה, ליטוש, יבוש וכו').

יישום החומר (במברשת או בהתזה), שכבות, זמן ייבוש וכו' בהתאם להוראות היצרן.

בקירות פנים הארובות יש לבצע שטיח שפכטל על גבי כל הבטונים, יישום החומר במלג' בעובי של כ – 1.0 מ"מ בהתאם להוראות יצרן.

 • גמר מפרט שיפוץ בנייןשיקום בטון

יש לדאוג לגמר זהה  בסוגו וצבעו המקורי.

 • עבודת הטלאה במלט מפרט שיפוץ בניין שיקום בטון

הקבלן יבצע בתערובת ההטלאה ניסוי שדה לאימות יחסי התערבות המוצעים. בתערובת המוכנה יעשה ניסיון וכן יוכנו גופי בדיקה לפי הוראות המפקח ובהתאם לדרישות טיב (סעיף 3).

הקבלן ישמור על במדויק על יחסי התערבות שנקבעו  בניסוי.

בדיקות ייבדקו במעבדת בטון מאושרת ועל פי ת"י, בניסויים מוקדמים ובמהלך העבודה לפי דרישת המפקח. תוצאות לחיצה וכפיפה יינתנו תוך 17-28 יום, חוזק הידבקות בימים כנ"ל. הבדיקות על חשבון הקבלן.

 • אשפרה  מפרט שיפוץ בניין

חשיבות מיוחדת לאשפרה נכונה של המלט. יש למנוע כל התייבשות חלקית של פניו. תקופת אשפרה לפי דרישות הצרכן. יש להתחיל באשפרה מיד לאחר פעולות הגימור.

 • אופני מדידה מפרט שיפוץ בניין שיקום בטון
 1. עבודות חצוב והטלאה תימדדנה במ"א של מוטות הזיון, אורך המדידה יאושר ע"י המפקח לאחר גמר החצוב, או כקומפלט לתיקון אלמנט, עפ"י ההגדרה בכתב כמויות.

ברזל מוחלף לא יימדד, הוא יהיה כלול במחיר התיקון לעיל. המחיר כולל את חיתוך הברזל הפגום, ריתוך המוטות החדשים, או ניקוי המוטות הקיימים, עפ"י קביעת המפקח.

שיקום בטונים

ישראל היא מדינה צעירה יחסית, נכון אנחנו כבר בני 70 אך ביחס למדינות אחרות בעולם אנחנו נחשבים לצעירים ביותר. מי ייתן והמדינה תהיה קיימת עוד אלפי שנים, אך עד שזה יקרה אנחנו חייבים לקחת בחשבון את העובדה כי על אף גילה הצעיר של המדינה חלק ניכר מהתשתיות בה הוא כבר מזדקן ביותר. ישנן תשתיות רבות אשר נמצאות במצב בעייתי ביותר ודורשות עבודת שיקום מסיבית. הדוגמא הבולטת ביותר לכך הם מבני בטון הזקוקים לשיקום מסיבי ועדיף שהדבר ייעשה בהקדם. שיקום בטונים של מבנים רבים הוא מחויב המציאות ועלינו לא לזלזל בכך כלל וכלל. עלינו להבין כי ככל שנדחה את שיקום הבטונים כך יכולות לצוץ עוד ועוד בעיות אשר יובילו לכך כי מבנים יהיו בסכנת קריסה ואנשים רבים יפגעו מכך. זה עוד לפני שהזכרנו את העובדה כי רעידת אדמה יכולה להתרחש בכל רגע במדינת ישראל ואין ספק כי מבני הבטון הישנים לא יעמדו בסכנה זו. על כן עלינו לקחת בשיא הרצינות את נושא שיקום התשתיות ולהבטיח כי הן תעשיינה בהקדם.

שיקום בטונים – הבטיחו כי יש לכם תכניות מדויקות בכדי לבצען

אך שימו לב שיקום מבנים  בטונים לא יכול להיעשות סתם כך ללא הכנה מוקדמת וללא תכניות מדויקות. השיקום מחייב אנשי מקצוע שיעשו אותו וזאת בכדי להבטיח כי הוא יהיה ברמה הגבוהה ביותר שיש ובצורה האיכותית ביותר שיש. זוהי נקודה חשובה ביותר שעליה אנחנו צריכים לתת את הדעת. אם אנחנו רוצים להבטיח כי השיקום יתבצע כהלכה אנחנו צריכים להבטיח כי יהיו לו תכניות מתאימות. לצורך כך אנחנו צריכים לפנות אל אדריכל המתמחה בשיקום בטונים ואשר ידריך את הקבלן כיצד לבצע זאת בצורה האיכותית ביותר שיש. אל תזלזלו בנושא זה מכיוון שהוא חשוב ביותר וישפיע על תהליך השיקום בצורה דרמטית. תכנון נכון יבטיח עבודה נכונה ויבטיח כי השיקום במהלך פרויקט שיפוץ בניין חיצוני  יתבצע בצורה הטובה ביותר שיש וללא טעויות ובעיות.

בוחרים קבלן שיבצע שיקום בטונים? כיצד נדע כי הוא אכן יכול לעשות זאת

אם אתם בוחרים קבלן שיבצע שיקום בטונים וודאו כי הוא אכן יכול לעשות זאת וכי יש לו ניסיון בעבודה מסוג זה. בקשו לראות פרויקטים קודמים שהקבלן שיקם וכך תדעו כי אתם יכולים לסמוך עליו ולהיות בטוחים כי השיקום יתבצע בצורה הטובה ביתר שיש וללא טעויות. זוהי נקודה שאתם חייבים להפנים ולהבין וזאת בכדי להבטיח השיקום יתבצע כהלכה.

שיקום בטונים

אולי יעניין אותך

הוספת מרפסות

חיזוק מבנים

  ליצירת קשר מהירה נא מלאו פרטים או התקשרו טלפון לחיוג: 1-700-70-90-30 FronTask Web to lead sample form פרטי: טלפון נייד:

שיקום פסיפס

שיקום פסיפס – מחזירים את האסתטיקה אחת משיטות החיפוי הפופולריות היום (ובכלל) כוללת את השימוש בפסיפס. אלא שלצד היתרונות הרבים והאסתטיקה שקשה להתכחש

מבנה מסוכן

מבנה מסוכן – מה הוא ואיך מטפלים בו? הצו של העירייה הוא רק האישור למה שאתם כנראה כבר מבינים בעצמכם. המבנה שבו אתם

קבלן שיפוצים מומלץ במרכז

שיקום עמודים

ניסיתם פעם לתת אגרוף או בעיטה לבטון? אם כן סביר להניח כי הובהלתם לבית חולים בגין שבר או שלכל הפחות סבלתם מכאב

מרפסות קבוצת עידן

שיקום עמודי בניין

שיקום עמודי בניין – כך עושים את זה נכון ליצירת קשר מהירה נא מלאו פרטים או התקשרו טלפון לחיוג: 1-700-70-90-30 FronTask Web

קבלן לשימור מבנים

בישראל ישנה מצוקת דיור אמתית המובילה לעליות מחירים דרסטיות, כך רבים מאזרחי ישראל אינם יכולים להרשות לעצמם לקנות דירה ובצר להם הם

ממדים

שיפוץ מבנים בבאר שבע

שיפוץ מבנים בבאר שבע – הדרך לשיפור התשואה ליצירת קשר מהירה נא מלאו פרטים או התקשרו טלפון לחיוג: 1-700-70-90-30 FronTask Web to

מהנדס מבנים מסוכנים

כאשר אנחנו חושבים על שיפוץ ההקשרים שעולים לנו לראש הם של בעלי מקצוע כמו קבלנים, אדריכלים, חשמלאים, אינסטלטורים, רצפים, וטייחים. כך המוח

הוספת מרפסות

  ליצירת קשר מהירה נא מלאו פרטים או התקשרו טלפון לחיוג: 1-700-70-90-30 FronTask Web to lead sample form פרטי: טלפון נייד:

קרא עוד »

שיקום פסיפס – מחזירים את האסתטיקה אחת משיטות החיפוי הפופולריות היום (ובכלל) כוללת את השימוש בפסיפס. אלא שלצד היתרונות הרבים והאסתטיקה שקשה להתכחש לה, עולה גם

קרא עוד »

מבנה מסוכן – מה הוא ואיך מטפלים בו? הצו של העירייה הוא רק האישור למה שאתם כנראה כבר מבינים בעצמכם. המבנה שבו אתם גרים מהווה סכנה

קרא עוד »
קבלן שיפוצים מומלץ במרכז

ניסיתם פעם לתת אגרוף או בעיטה לבטון? אם כן סביר להניח כי הובהלתם לבית חולים בגין שבר או שלכל הפחות סבלתם מכאב רב. לכן אין

קרא עוד »
מרפסות קבוצת עידן

שיקום עמודי בניין – כך עושים את זה נכון ליצירת קשר מהירה נא מלאו פרטים או התקשרו טלפון לחיוג: 1-700-70-90-30 FronTask Web to lead sample

קרא עוד »

בישראל ישנה מצוקת דיור אמתית המובילה לעליות מחירים דרסטיות, כך רבים מאזרחי ישראל אינם יכולים להרשות לעצמם לקנות דירה ובצר להם הם גרים בשכירות ומבזבזים

קרא עוד »
ממדים

שיפוץ מבנים בבאר שבע – הדרך לשיפור התשואה ליצירת קשר מהירה נא מלאו פרטים או התקשרו טלפון לחיוג: 1-700-70-90-30 FronTask Web to lead sample form

קרא עוד »

כאשר אנחנו חושבים על שיפוץ ההקשרים שעולים לנו לראש הם של בעלי מקצוע כמו קבלנים, אדריכלים, חשמלאים, אינסטלטורים, רצפים, וטייחים. כך המוח האנושי עובד ואצל

קרא עוד »

שיקום ברזל חלוד – למה צריך את זה? אתם מתכננים לקנות דירה חדשה, אולי למכור את הנוכחית, אבל במסגרת ההכנות לקראת הרגע הגדול גיליתם כמה ליקויים

קרא עוד »

ישנם אזורים שלמים בארץ אשר מיועדים לשימור, המקומות בהם שיקום לשימור הוא נפוץ ביותר הם ירושלים, תל אביב וחיפה. בערים אלו ישנם מאות בניינים המיועדים

קרא עוד »

חיפה היא אחת הערים הוותיקות בישראל, תודות לנמל המפותח שלה היא ממלאת תפקיד בתור בירת הצפון מזה שנים רבות. העובדה כי חיפה היא עיר כה

קרא עוד »

שימור מבנים בתל אביב תל אביב היא עיר מדהימה ולא סתם היא זכתה באתר מורשת עולמי מטעם ארגון אונסק"ו. רבים יכירו בעובדה כי העיר הלבנה

קרא עוד »

כאשר אנחנו חושבים על עבודתו של הקבלן אנחנו לרוב חושבים על אחד מהשניים או שיפוץ או בנייה. ואכן מרבית עבודות הקבלן מתבצעות בתחומים אלו. אך

קרא עוד »

ניווט מהיר ליצירת קשר מהירה נא מלאו פרטים או התקשרו טלפון לחיוג: 1-700-70-90-30 FronTask Web to lead sample form פרטי: טלפון נייד:

קרא עוד »
1-700-70-90-30