להתייעצות מהירה מלאו את הפרטים הבאים:

תמ"א 38

מה זה תמ"א 38?

תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידת אדמה.
לפי תמ"א 38 תיקון 2, יקבלו הדיירים דירה חדשה המתוכננת באופן מודרני, ותוך ניצול מיטבי של זכויות הבניה.
בתמ"א 38 תיקון 1, עבודות החיזוק נעשות בעת שהות הדיירים במבנה, מה שגורם בין היתר, לתוספות הבניה להיות כפופות לאילוצים.

תמ"א 38 תיקון 1 – "חיזוק מבנה"

הליך חיזוק הבניין הישן מפני רעידות אדמה על ידי תוספות קורות קשר המתחברות לשלד המבנה הקיים ובכך מחזקות משמעותית ומונעות קריסה בעת רעידת אדמה.
לרוב זוכים הדיירים גם לתוספת כגון ממ”ד בגודל של כ- 12 מ"ר, מרפסת שמש, מעלית, שיפוץ הלובי וחדרי המדרגות, חידוש חזות המבנה ובכלל זה חידוש החלונות החיצוניים בדירתם.
בנסיבות מסוימות הדיירים עשויים לקבל תוספת אגף חדש לביתם בגודל של כ- 13 מ"ר.

תמ"א 38 תיקון 2 – "פינוי בינוי"

הבניין הישן, לרוב ללא מעלית וחניה, נהרס ובמקומו נבנה מבנה חדש העומד בתקנים הישראליים המחמירים ובעיצוב מודרני וחדשני.
במהלך תקופת הבנייה היזם מממן את כלל עלויות הפרויקט והוצאות הדיירים.
בנוסף, בפרויקט מסוג זה, להבדיל מפרויקט חיזוק, הדיירים מקבלים ערבות בנקאית מקיפה ומורחבת המבטיחה את הצלחת הפרויקט ומונעת סיכונים מצד הדיירים.
לרוב, הדירה החדשה גדולה יותר, בעלת מפרט עשיר יותר הכולל בין היתר מרפסת שמש, מחסן, חניה, מעלית ועוד.

בטחונות

ערבות בנקאית ע"פ חוק המכר בשווי הפרויקט הגמור (כולל דירות היזם).
ערבות מכר תימסר לכל דייר מיום הפינוי ועד למסירת הדירה החדשה.
בנוסף, תינתן ערבות מכר להבטחת תשלומי השכירות לתקופת הבנייה.

ייצוג משפטי

הדיירים בוחרים עו"ד שייצג אותם, קבוצת ע.י.ד.ן תישא בשכ"ט.

מיסים

החברה תישא בכל המיסים הנובעים מבצוע הפרויקט.
מס שבח, מע"מ שרותי בנייה החל על הדיירים, היטלי השבחה, אגרות בנייה וכו'.

שכר דירה

החברה תשלם לכל דייר שכ"ד מיום הריסת המבנה ועד קבלת המפתח לדירתם החדשה.  שכ"ד יקבע ע"פ הערכת שמאי.
החברה תממן את עלויות מעבר הדירה, הן בפינוי והן בחזרה.

 

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני